Chẳm chéo Tây Bắc – Nước chấm của đại ngàn

  • Post Author:
  • Post published:August 18, 2020
  • Post Category:

“CHẲM” hay "CHẨM" trong tiếng Thái nghĩa là “Thức Chấm”! “CHÉO” nghĩa là mùi thơm của nhiều loại rau kết hợp lại. Thực tế có rất nhiều loại “CHẲM”, Vì…

Continue Reading Chẳm chéo Tây Bắc – Nước chấm của đại ngàn